کسب درآمد

عامل حیاتی هر کسب و کار جریان پول نقد است. آن را برای خرید موجودی، پرداخت هزینه ی خدمات، ترویج و بازاریابی کسب و کارتان، تعمیر و جایگزین کردن ابزار و تجهیزات، و هزینه های شخصی به طوری که بتوانید به کار خود ادامه دهید نیاز دارید. بنابراین، تمام صاحبان کسب و کارهای کوچک باید تبدیل به مدیران عاقل برای خرج کردن پول شوند تا اطمینان حاصل شود که جریان پول نقد ادامه پیدا می کند و صورتحساب ها پرداخت می شود. دو جنبه برای مدیریت عاقلانه پول وجود دارد :
• پولی که از مشتریان در ازای کالاها و خدمات دریافت می کنید. (درآمد)
• پولی که صرف خرید موجودی، منابع، دستمزد و موارد دیگر مورد نیاز برای نگه داشتن کسب و کارتان می کنید. (هزینه)