تعرفه خدمات

ردیفعنوانواحدقیمت
۱بازسازی کامل سیم کشی داخل واحدمتر۳۵۰,۰۰۰
۲نصب تابلو فیوز هر واحد (هر عدد)۱۲۰۰,۰۰۰
۳نصب آنتن بدون سیم کشی۱۳۵۰,۰۰۰
۴کابل کشی آنتن روکار۱۳۰,۰۰۰
۵نصب چراغ سقفی  هرعدد۱۲۵۰,۰۰۰
۶نصب چراغ دیواری۱۲۰۰,۰۰۰
۷نصب هواکش سایز۱۰و۱۵۱۲۰۰,۰۰۰
۸نصب هالوژن یاسیلندی۱۱۰۰,۰۰۰
۹لوله کشی خرطومی۲۳۰,۰۰۰
۱۰لوله کشی ونیکا هرمتر بدون کنده کاری۲۴۰,۰۰۰
۱۱نصب قوطی کلید وقوطی تقسیم۱۳۰,۰۰۰
۱۲نصب جعبه تقسیم۱۰*۱۰۱۱۵۰,۰۰۰
۱۳نصب جعبه تقسیم تا۲۰*۲۰۱۱۷۰,۰۰۰
۱۴نصب تابلو فیوز یک ردیفه۱۲۵۰,۰۰۰
۱۵نصب تابلو فیوز دو ردیفه۱۳۰۰,۰۰۰
۱۶اجرت سیم کشی ۱ -۵/۱ -۵/۲۲۳۵۰,۰۰۰
۱۷اجرت سیم کشی ۴-۶۲۶۰,۰۰۰
۱۸اجرت سیم کشی۱۰-۱۶ هرمتر طول داخل لوله یا کانال۲۱۰۰,۰۰۰
۱۹اجرت کابل کشی یک زوج تاچهار زوج۲۳۵,۰۰۰
۲۰اجرت کابل ۶تا ۲۰ زوج۲۵۰,۰۰۰
۲۱اجرت کشیدن کابل آنتن۲۳۵,۰۰۰
۲۲اجرت کابل کشی ۱*۲ الی ۵/۱*۴۲۸۰,۰۰۰
۲۳اجرت کابل کشی ۵/۱*۵ الی ۶*۴۲۱۰۰,۰۰۰
۲۴اجرت کشیدن کابل ۱۰*۴ الی۱۰*۵ هرمتر۲۱۳۰,۰۰۰
۲۵اجرت بست کوبی روی دیوارجهت کابل کشی هرعدد۱۳۰,۰۰۰
۲۶اجرت نصب کلیدوپریز۱۱۳۰,۰۰۰
۲۷سربندی سیم ها جهت کلید وپریز۱۳۰,۰۰۰
۲۸نصب پاتروم آویز۱۶۰,۰۰۰
۲۹نصب هواکش ۲۰ الی ۳۰۱۴۵۰,۰۰۰
۳۰نصب قلاب ،سقفی جهت لوستر۱۱۰۰,۰۰۰
۳۱نصب قلاف هالوژن۱۶۰,۰۰۰
۳۲نصب شلنگ نوری با چسب کاری۲۸۰,۰۰۰
۳۳نصب مهتابی ۴*۳۶ و۲*۳۶۱۳۰۰,۰۰۰
۳۴نصب چراغ باغی بدون فنداسیون۱۵۰۰,۰۰۰
۳۵نصب فنداسیون چراغ باغی۱۳۰۰,۰۰۰
۳۶نصب تایمر راه پله۱۳۲۰,۰۰۰
۳۷نصب کانال تاسایز۵۲۵۰,۰۰۰
۳۸نصب کانال سایز۶ به بالاتر۲۷۰,۰۰۰
۳۹نصب فیوزداخل جعبه فیوز۱۲۰۰,۰۰۰
۴۰خط بندی فیوز۱۵۰,۰۰۰
۴۱نصب باکس تلفن۱۳۰۰,۰۰۰
۴۲نصب باکس آنتن۱۳۰۰,۰۰۰
۴۳وصل وسر بندی هر خط تلفن۱۲۰۰,۰۰۰
۴۴گردبرد هالوژن۱۸۰,۰۰۰
۴۵نصب شلنگ نوری بدون چسب کاری۲۳۰۰,۰۰۰
۴۶نصب تیغه SMD۱۲۵۰,۰۰۰
۴۷کابل کشی آنتن توکار۲۴۰,۰۰۰
۴۸کابل کشی آیفون۲۶۰,۰۰۰
۴۹نصب چراغ رو نمادر ارتفاع۱۶۵۰,۰۰۰
۵۰عیب یابی ورفع خرابی تلفن۱۶۰۰,۰۰۰
۵۱عیب یابی اتصالی برق۱۶۰۰,۰۰۰
۵۲نصب لوستر تا سه شاخه۱۳۰۰,۰۰۰
۵۳نصب لوستر تا ۵شاخه۱۵۰۰,۰۰۰
۵۴نصب لوستر LED۱۱۰۰۰,۰۰۰
۵۵نصب لوستر برنزی سنگین بالای ۱۰ کیلو۱۱۰۰۰,۰۰۰
۵۶نصب آیفون صوتی یک طبقه۱۱۰۰۰,۰۰۰
۵۷نصب گوشی آیفون صوتی به ازای هر واحد اضافه۱۲۵۰,۰۰۰
۵۸نصب آیفون تصویری یک طبقه۱۱۰۰۰,۰۰۰
۵۹نصب گوشی تصویری به ازای هر واحد اضافه۱۳۰۰,۰۰۰
۶۰نصب سنسور چشمی توکار یا روکار۱۳۰۰,۰۰۰
۶۱نصب فتوسل۱۳۵۰,۰۰۰
۶۲نصب و سرویس کامل کولر ابی۱۹۰۰,۰۰۰
۶۳تعویض و نصب برزنت کولر۱۲۵۰,۰۰۰
۶۴تعویض و نصب پمپ۱۲۰۰,۰۰۰
۶۵تعویض و نصب موتور کولر۱۳۵۰,۰۰۰
۶۶نصب کلید کولر کنترلی یا معمولی۱۲۰۰,۰۰۰
۶۷نصب جفت یاتاقان ها ی کولر۱۸۰۰,۰۰۰
۶۸تعویض و نصب شناور کولر۱۱۲۰,۰۰۰
۶۹تعویض پولی موتور۱۲۵۰,۰۰۰
۷۰تعویض پولی پروانه۱۳۰۰,۰۰۰
۷۱تعویض شفت پروانه۱۷۰۰,۰۰۰
۷۲تعویض تشت کولر۱۸۰۰,۰۰۰
۷۳عیب یابی مصرف برق بالا۱۷۰۰,۰۰۰
۷۴مهتابی زیر کابینت بیشتراز۱۰عدد۱۹۰,۰۰۰
۷۵مهتابی زیر کابینت کمتر از ۵ عدد۱۱۳۰,۰۰۰
۷۶هزینه ایاب ذهاب۱۲۰۰,۰۰۰
۷۷بازدید بدون انجام کار۱۰
۷۸عیب یابی اتصالی بیش از ۱ساعت۱۵۰۰,۰۰۰
۷۹نصب محافظ جان تکفاز۱۳۰۰,۰۰۰
۸۰تعویض ترانس مهتابی۱۱۵۰,۰۰۰
۸۱نصب ترانس ایفون۱۳۰۰,۰۰۰
۸۲نصب قاب کلید وپریز۱۳۰,۰۰۰